ข่าว / ประกาศจากกลุ่มงาน

21/05/2010
ผู้ประกาศ :สุทธาทิพย์ 


จากการประชุมคณะทำงาน PMQA ในวันที่ 18 พ.ค. 2553 ได้สรุปการจำแนกผู้รับบริการ
ในการนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการและกระบวนการ แล้วส่งให้ สสจ.ระยอง ที่ qarayong@yahoo.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2553ไฟล์แนบ :
Download เอกสารแนบ ฉบับที่ 1
(หมายเหตุ หากไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ กรุณาตรวจสอบประเภทของไฟล์ ส่วนใหญ่ต้องติดตั้ง office2007 )