เรื่องแจ้งด่วน *** ขอเชิญ download เอกสารประกอบการคัดเลือกหน่วยงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม , คนดีศรีสาธารณสุข และเรียงความ ที่ หัวข้อ จริยธรรม นำเสนอผลงาน ตัดสิน วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้