เรื่องแจ้งด่วน *** ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานตำบลจัดการสุขภาพจังหวัดระยอง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้