เรื่องแจ้งด่วน *** อัตลักษณ์ สสจ.ระยอง "มีความรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี"

รายละเอียดการจัดสรรงบ QOF ปี2558

Posted on 02/10/2558 By สุทธาทิพย์

รายละเอียดการจัดสรรงบ QOF ปี2558 ทั้ง pre-postpaid
ให้จัดทำแผน QOF ส่งให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯตรวจสอบด้วยนะคะ 

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการปฐมภูมิ วันที่ 3 เมษายน 2558 ชุดที 2

Posted on 03/04/2558 By สุทธาทิพย์

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการปฐมภูมิ วันที่ 3 เมษายน 2558 ชุดที 2 

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการปฐมภูมิ วันที่ 3 เมษายน 2558

Posted on 03/04/2558 By สุทธาทิพย์

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการปฐมภูมิ วันที่ 3 เมษายน 2558
- แบบสำรวจหมอครอบครัว
- แบบประเมิน DHS-PCA
- service plan ปฐมภูมิ 

อ่านต่อ